U bent hier: Home Praktijk examen

Praktijk examen

Ga jij een rijexamen of toets voor de personenauto doen?

Voordat de rijschool het rij-examen of een TTT voor jou kan aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven.
Dat doe je met een DigiD machtiging. Zonder deze machtiging is het niet mogelijk een TTT en/of praktijkexamen te reserveren! De rijschool verzorgd verder de aanvraag van het praktijk-examen bij het CBR.
In overleg met je instructeur of medewerker van de rijschool kun jezelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen. Het voordeel hiervan is dat het rijles programma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je praktijk-examen moet doen. Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen rijexamen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie.

Aanvragen via de rijschool: wat heb je nodig voor een praktijk-examen aanvraag bij het CBR
Enschede ?

  •  Geldig legitimatie bewijs
  •  Examengeld € 230,00
  •  Geldig theoriecertificaat Meenemen naar het CBR praktijk-examen:
  •  Een wettelijk toegestaan, geldig legitimatiebewijs
  •  Bevestiging reservering krijg je per e-mail van het CBR
  •  Adviesformulier van je tussentijdse toets
  •  Zelfreflectieformulier CBR

Praktijkexamen duurt 55 minuten
Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Onderverdeeld in 15 minuten kennismaken en ongeveer 40 minuten rijden. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator/trice. Dan worden de meegebrachte stukken gecontroleerd. Vervolgens richting de auto lopen en dan tegelijk de ogen test. Hierna vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan of in de auto.
Dan begint de rit die is onderverdeeld in een gedeelte zelfstandig en een gedeelte op aanwijzingen.

Bijzondere manoeuvres.

De examinator/trice let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen. Deze vind je terug op het zelfreflectie formulier. Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt.
Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent.
Kortom, de examinator/trice bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te
nemen.
Direct na afloop verteld de examinator in het examencentrum de uitslag. Daarna bespreekt de examinator het
zelfreflectieformulier met je.

Zelfstandig route rijden

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd: naar een oriëntatiepunt rijden dat niet vooraf vastligt, maar dat de kandidaat wel kent, óf kan zien. meerdere routeopdrachten tegelijk (clusteropdracht), gecombineerd met de blauwe ANWB-borden];met behulp van een navigatiesysteem.De examinator bepaalt op welke van de drie bovengenoemde manieren de kandidaat het ‘zelfstandig rijden’ moet uitvoeren. Als er geen navigatiesysteem in de lesauto aanwezig is, dan beperkt de keus zich tot de eerste twee varianten. Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. De totale examentijd blijft hetzelfde. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich. Het gaat erom dat je veilig rijdt en verantwoorde keuzes maakt.

Oriëntatiepunten

Het is een locatie die de kandidaat goed kent, zoals een school, een sportclub,
of winkelcentrum. Als je onbekend bent in het examengebied, dan kan de examinator jou vragen om naar een goed zichtbaar punt in die plaats rijden, zoals een kerktoren of een flatgebouw. Het examen kan beginnen met het rijden naar een oriëntatiepunt, maar kan er ook mee worden afgesloten. Je krijgt dan de opdracht om vanaf een oriëntatiepunt terug naar de examenplaats te rijden.

Clusteropdracht

De clusteropdracht betreft een gedeelte van de route. Deze opdracht is altijd beperkt in lengte en zal één of
meerdere keren herhaald worden om te checken of je het begrepen hebt. Het is een nabootsing van de situatie
waarin de bestuurder de weg vraagt aan een voorbijganger en vervolgens krijgt uitgelegd hoe hij naar de gevraagde locatie moet komen. De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten.

Navigatiesysteem

Het rijden met een navigatiesysteem wordt alleen gevraagd als bekend is dat de rijschool hierover beschikt.
Gelukkig is dat steeds vaker het geval; rijden met navigatieapparatuur heeft tenslotte de toekomst. Het is wel zo veilig als je er dan al tijdens je rijlessen mee hebt leren ‘werken’.
Het rijden met een navigatiesysteem kan in principe op ieder moment in het examen worden toegepast. Het blijkt ook voor anderstalige kandidaten een oplossing te zijn, omdat navigatie meestal in verschillende talen is in te stellen.

Bijzondere manoeuvres

  • Omkeeropdracht : Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Jij kiest zelf waar en hoe je keert. Je kunt dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. Je moet hierbij laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.
  • Parkeeropdracht : De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijg je de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van eenwinkelcentrum zijn. Ook hier bepaal je zelf hoe je de parkeeropdracht uitvoert.
  • Stopopdracht : Verder is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet je zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de  rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een juiste inschatting hebt van de lengte van de neus van de auto. Van deze drie kiest de examinator er twee. Daarnaast kan de examinator steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. In één van de bijzondere manoeuvres moet in ieder geval een keer een stukje achteruit rijden voorkomen. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop je de opdracht uitvoert.